CC

   チェアCC-01

   チェアCC-03

   チェアCC-06

   チェアCC-07

CC
チェア
 CC-06 ACN 02BE(ポリエステル) / CC-06 ACN WH(PVC) / CC-06 ACN BK(PVC)
 CC-06 ABR 02BE(ポリエステル) / CC-06 ABR WH(PVC) / CC-06 ABR BK(PVC)
 CC-06 AFR 02BE(ポリエステル) / CC-06 AFR WH(PVC) / CC-06 AFR BK(PVC)
商品 チェア
木部3色対応
座面ポリエステル
CC-06 ACN 02BE
CC-06 ABR 02BE
CC-06 AFR 02BE
W430×D545×H780(SH435)
素材 [張地]撥水加工ポリエステル [木部]タモ突板 タモ材ウレタン塗装(F☆☆☆☆)

商品 チェア
木部3色対応
座面2色対応
PVC
CC-06 ACN WH
CC-06 ACN BK
CC-06 ABR WH
CC-06 ABR BK
CC-06 AFR WH
CC-06 AFR BK
W430×D545×H780(SH435)
素材 [座面]PVC [木部]タモ突板 タモ材ウレタン塗装(F☆☆☆☆)